Karelhaakman.nl
Home » agenda

Programma 2018

DEMONSTRATIE MEDIUMSCHAP
Tijdens een demonstratie mediumschap zal Karel Haakman zich verbinden met de energie van onze overleden dierbaren en aan de hand van karaktereigenschappen, gewoonten, manier van overlijden, werk en hobby's etc. vertellen wij hij bij zich heeft. Overledenen zijn nog precies hetzelfde als toen ze hier bij ons op aarde waren. Ze hebben alleen geen stoffelijk lichaam meer. Het is wel belangrijk dat de dingen die gezegd worden ook herkent worden door de ontvanger, en niet blijft hangen in heldervaagheden.
Overledenen willen ons heel graag laten weten hoe het met ze is en dat ze nog altijd nauw betrokken zijn bij ons doen en laten. Dat ze slechts op een gedachte afstand zijn. En daarnaast willen ze ons adviezen geven waar wij weer verder mee kunnen als wij dat willen want we hebben natuurlijk allemaal een vrije wil.

Het is de taak van een medium om te bewijzen dat er leven is na dit leven. Een medium vertegenwoordigd een wereld maar is wel zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij zegt. In een zaal kan natuurlijk niet alles gezegd worden en dat hoeft ook niet. Respect voor beide werelden is heel belangrijk. Humor en emoties horen bij het leven dus dat zullen de overledenen zeker gebruiken om met ons te communiceren maar wel op gepaste wijze want het is een intelligente wereld
Voel je welkom om eens een demonstratie bij te wonen

 

 

Maandag 19 november

Demonstratie  bij 'De Nieuwe Wereld                                                                                                     

Remonstrantse Kerk, Fnidsen 37, te Alkmaar.

Aanvang 20.00 uur

info: www.de-nieuwe-wereld.nl 

 

Woensdag 5 december

Demonstratie bij 'Spirituele Vereniging Iris' 

Verenigingsgebouw “De Wurf” – Fresialaan 2 – Lutjebroek

Aanvang 19.45 uur

info: www.spiritueleverenigingiris.nl 

 

Vrijdag 14 december

Demonstratie bij Harmonia Zaanstad

Jagersplasschool Bergumermeer 23 b Zaandam.

Aanvang 20.00 uur.

info: https://harmoniazaanstad.nl 

 

Programma 2019

Dinsdag 15 januari 

Besloten avond Medemblik

 

Maandag 4 februari

Demonstratie bij 'Harmonia' Alkmaar

 "Het Vlijthof" ,Beneluxplein 1, Alkmaar 

Aanvang 20.00 uur

info: www.harmonia-alkmaar.nl 

 

Woensdag 20 maart

Demonstratie bij 'Spirituele Vereniging Iris' 

Verenigingsgebouw “De Wurf” – Fresialaan 2 – Lutjebroek

Aanvang 19.45 uur

info: www.spiritueleverenigingiris.nl 

 

Vrijdag 10 mei

Demonstratie bij Harmonia Zaanstad

Jagersplasschool Bergumermeer 23 b Zaandam.

Aanvang 20.00 uur.

info: https://harmoniazaanstad.nl/